نقاشی روز مزد درغرب تهران

نقاش روز مزد

نقاشی متری

نقاشی کنتارات

نقاشی چکی

نقاشی توافقی

نقاشی باکادری مجرب

نقاشی بااکیپ مجرب

بامدیریت خانی 

شماره تماس:09125757086

02144215849

02188585198

 

ویژگی های شخصیتی :

این رشته در مجموعه عمران جا گرفته است و جز رشته هایی است که جدای از سختی و زحمات فراوانش، کاری است که با هنر آمیخته شده است. بطور قطع و یقین دستان نیرومند و سلامتی جسمی در این شغل حرف اول را می زند شما در نقاشی ساختمان واقعاً باید حوصله و دقت فراوان داشته باشید، زیرسازی های سطحی و نداشتن دقت در آن باعث فرو افتادن سریع رنگ ها می شود.

khani-house-painting-naghashi-sakhteman7

 

بازسازی و تعمیرات وتعغیرات ساختمان درغرب تهران وشهریار واندیشه

زیبایی خانه خودرا به ما بسپارید.

تعمیرات وتعغیرات منزل خود را به ما بسپارید.

نقاشی ساختمان روغنی وپلاستیک.

بامدیریت خانی          

شماره تماس:09125757086

02188585198

02144215849

نقاشی وتعمیرات وتعغیرات وبازسازی کلی ساختمان

بازسازی ساختمان.تعمیرات ساختمان.تعغیرات ساختمان.گچکاری.گچبری.نقاشی.کنیتکس.اکریلیک.رنگ نما.بلکا.لوله کشی.برقکاری.سیم کشی.

کاردرغرب تهران.نقاشی درتمام نقاط تهران.نقاشی درشهریار.نقاشی دراندیشه. بازسازی وتعمیرات وتعغیرات درچیتگر.

نقاشی باکادر مجرب

کاررابه کاردان بسپارید

بامدیریت خانی

شماره تماس 09125757086

   

تعمیرات وتعغیرات منزل خودرا به گروه پیمانکاری خانی بسپارید

نقاشی.بازسازی.تعمیرات.تعغیرات.برقکاری.گچکاری.لوله کشی.کاشیکاری.پیمانکاری.رنگ نما.کنیتکس.بتونه کناف.بلکا.کاردرغرب تهران.کاردرشهرستانهای تهران.کاردراندیشه.کاردرشهریار.

هدف ماجلب رضایت مشتری است.

تبلیغ ما کیفیت کار ماست.

بامدیریت خانی

09125757086

02144215849

02188585198