نقاشي ساختمان با رنگ اكريليك روغني بدون بو

رنگهاي روغني بدون بو يا همان رنگهاي اكريليك رنگهاي جديدي هستند كه كاملا از نظر زيست محيطي فاقد آلودگي هستند و بر خلاف رنگهاي روغني آلكيدي در دراز مدت توليد سرب نميكنند همچنين رنگهاي اكريليك ساختمان مزايايي در مقايسه با رنگهاي ديگر ساختمان دارند كه از جمله آنها ميتوان به قابليت رنگ بندي هاي متنوع اين نوع از رنگها اشاره كرد.به طوري كه شما ميتوانيد هر نوع رنگ با هر طيف را انتخاب كرده و به زنده ترين شكل ممنكن اجرا كنيد. مزيت بعدي رنگ اكريليك كامپيوتري بودن اين نوع از رنگهاست كه به راحتي ميتوان رنگ خاصي را انتخاب و اجرا كرد.همچنين رنگهاي اكريليك در مقايسه با رنگهاي روغني آلكيدي اجراي سريعتري دارند. حلال رنگهاي اكريليك آب ميباشد كه همين عمر باعث خشك شدن سريع رنگ شده و از مدت زمان اجراي كار كاسته ميشود

khani-houspainting 4