نقاشی وتعمیرات وتعغیرات وبازسازی کلی ساختمان

بازسازی ساختمان.تعمیرات ساختمان.تعغیرات ساختمان.گچکاری.گچبری.نقاشی.کنیتکس.اکریلیک.رنگ نما.بلکا.لوله کشی.برقکاری.سیم کشی.

کاردرغرب تهران.نقاشی درتمام نقاط تهران.نقاشی درشهریار.نقاشی دراندیشه. بازسازی وتعمیرات وتعغیرات درچیتگر.

نقاشی باکادر مجرب

کاررابه کاردان بسپارید

بامدیریت خانی

شماره تماس 09125757086