نقاشي گچبري و ابزارها

نقاشي بر روي گچبريها و ابزارهاي سقف هميشه يكي از موضوعاتي است كه سازنده ها و صاحب خانه ها

با وسواس بر روي آن تصميم ميگيرند.و اين كه هزينه بالايي هم براي اين گچبريها داده شده است

و اگر گچبريها به صورت ساده باقي بماند جلوه كاملي ندارد وابزارها خود را خوب نشان نميدهند

انتخاب رنگ مناسب براي ابزارها و گچبريها اول به سليقه شما بستگي دارد و

دوم به محيطي كه در اختيار داريد .مثلا اگر رنگ كابينتها قهوه اي باشد شما ميتوانيد رنگ ابزارها را

نسكافه اي رنگ كنيد تا با هم ست باشند و يا اگر در رنگ كف ساختمان شما از رنگهاي روشن

استفاده شده باشد شما ميتوانيد رنگ ابزارها را از گروه رنگهاي كرم انتخاب كنيد و تا گلبه اي فراتر بريد

و در آخر براي هماهنگي بيشتر خانه رنگ چهارچوبها را هم با رنگ ابزارها ست كنيد

تا خانه از هارموني بيشتري برخوردار باشد.

khani-house-painting-projects-2070-hero