انتخاب رنگ برای سالن

ادامه مطلب:  رنگ و دکوراسیون سالن


دسته: مطالب سایت نقاشی ساختمان / مقالات نقاشی ساختمان.

رنگ نارنجی و رنگهای سازگار با آن

 

چه رنگهای با رنگ نارنجی در دکوراسیون داخلی سازگار است ؟


ادامه مطلب: رنگ نارنجی و رنگهای سازگار با آن


دسته: مطالب سایت نقاشی ساختمان / مقالات نقاشی ساختمان.


رنگ کاپوچینو

 

رنگ آشپزخانه و کابینت


چه رنگ های در آشپزخانه استفاده کنیم؟

ادامه مطلب: رنگ کاپوچینو


دسته: مطالب سایت نقاشی ساختمان / مقالات نقاشی ساختمان.


پوشش رنگ عایق

 

پوشش رنگ عایق


رنگ عایق و نقش آن در صرفه جویی انرژی

ادامه مطلب: پوشش رنگ عایق


دسته: مطالب سایت نقاشی ساختمان / مقالات نقاشی ساختمان.


نقاشی تذهیب

 

نقاشی سبک تذهیب
پیشینه
پیشینه آذین و تذهیب در هنر ایران، به قبل از اسلام می‌رسد. بعد از نفوذ اسلام در ایران، هنر تذهیب در اختیار حکومتهای اسلامی و عرب قرار گرفت و «هنر اسلامی» نام یافت. اگر چه دوره ای  این هنر از بالندگی فرو ماند، اما مجدداً پویایی خود را به دست آورد. چنانکه در در دوره سلجوقیان مذهـبان، آرایش قرآنها، ابراز و ادوات، ظرفها، بافته‌ها و بناها و...را پیشهٔ خود ساختند و مدتی بعد، درتیموریان این هنررشد و بالنده گی  به اوج خود رسید و زیباترین آثار تذهیب شده به وجود آمد. هنرمندان نقاش، صحافان و صنعتگران، به خواست پادشاهان از سراسر ایران فراخوانده شدند و درکتابخانه‌های پایتخت جهت کتاب آرایی به کار گمارده شدند. بدین ترتیب، آثار ارزشمند و با شکوهی مانده گاری  پدید آمد. در دورهٔ صفوی، نقاشی، تذهیب و خط درخدمت هنر کتاب آرایی قرار گرفت و آثاری به وجود آمد که زینت بخش موزه های ایران و جهان است. اما، رنج هنرمندان بی ارج ماند و ارزش آنان در زمان زندگیشان شناخته نشد و هنر نقاشی به ویژه تذهیب، پس از دوره صفوی از رونق افتاد. اگر چه هجوم فرهنگ غرب به ایران، حرکت پیشرو این هنر را کند ساخت، ولی با زحمت هنرمندان متعهد و دوستداران هنر این مرز و بوم، شعلهٔ هنر تذهیب همچنان فروزان است.