تاثير رنگ ها در برقراري ارتباط:

 بسياري مي انديشند که رنگ تنها عامل تفاوت در اشياست و به کمک آن اشيا راحت تر و بهتر شناخته مي شوند. عده اي نيز معتقدند که رنگ براي تزئين منزل, اشيا, لباس و ... است. اما از ديدگاه روانشناسي, رنگ ها جايگاه ويژه اي در زندگي انسان دارند, يعني, بخش مهمي از زندگي ما را تشکيل مي دهند و جزئي جدايي ناپذير از زندگي ما هستند. با استفاده از رنگ مي توان در همه افراد و در هر سني تاثير مثبت يا منفي گذاشت. اين تاثير در کودکان, نوجوانان و جوانان بيشتر از هرکس ديگري نمود پيدا مي کند.

انتخاب رنگ مناسب در بعضي از مکان ها بسيار مهم است. اين مساله زماني اهميت بيشتري مي يابد که فرد دائماً با مکان مورد نظر در تماس باشد يا براي مدتي طولاني مجبور باشد در آن مکان اقامت گزيند. «مدرسه» يکي از همين مکان هاست.

دانش آموزان, زنده ترين, مفيدترين و فعال ترين ساعات خود را در روز, در مدرسه سپري مي کنند و بي شک حق دارند که بخواهند در مکاني دلچسب ، آرام و زيبا به درس و تحصيل بپردازند. از اين رو دقت در انتخاب رنگ کلاس ها ، راهروها ، بوفه ، نمازخانه ، دفتر مدرسه و ... بسيار مهم و قابل تامل است.

تاثير رنگ ها در برقراري ارتباط:

به عقيده روانشناسان، رنگ اشيا، فضا و لباس افراد تاثير مستقيمي در برقراري ارتباط شخص با آنها دارد. بارها کوشيده ايم با فرد، فضا، مکان و يا حتي غذايي ارتباط بر قرار کنيم ، اما نتوانسته ايم. اين دقيقاً ناشي از تاثير رنگ آنها بر روان ماست. از اين رو  دانش آموز تا زماني که نتواند خود را با فضاي کلاس ، اشياي داخل آن، ميز و نيمکت، لباس معلم، و مانند آنها تطبيق دهد نمي تواند از حضور در کلاس لذت ببرد و در فضاي آن احساس آرامش کند. معمولاً کلاس هاي درس، راهروها، دفتر مدرسه، درها و جاهاي ديگر مدرسه با رنگ هايي ايستا و مرده چون سفيد و خاکستري رنگ مي شوند. اخيراً ورود «وايت بورد» سفيد به کلاس ها نيز بر تاثير اين فضاي مرده و ايستا افزوده است. ميز فلزي آموزگار و ديوارهاي خالي از تصاوير شاد نيز عوامل ديگري در تشديد اين تاثير نامطلوب هستند. مجموع اين عوامل سبب مي شود در دانش آموزان کلاس بي حوصلگي، يکنواختي، بي تحرکي و بي ميلي بروز کند.

اين نکات اگرچه ممکن است به وضوح ديده نشوند اما بي شک بر لايه هاي پنهان ذهن دانش آموز تاثير مي گذارند و باعث مي شوند دانش آموز نتواند با مدرسه ارتباط برقرار کند.


تاثير رنگ بر رفتار و حالات شخص:

به همان ميزان که رنگ قرمز محرک و شادي بخش است، رنگ آبي ايجاد آرامش مي کند و احساسي آميخته با صلابت و شکوه در بيننده به وجود مي آورد. رنگ صورتي مهرباني و عطوفت ايجاد مي کند. رنگ خاکستري احساس مردگي و سکون را القا مي کند و رنگ سفيد نوعي سردي/ف غم و کسالت را - با وجودي که آن را مظهر پاکي مي دانند- به ذهن و احساس متبادر مي سازد. بنابراين رنگ ديوارها، ميز و نيمکت ها، پرده ها، تابلوها و پوسترهاي روي ديوار کلاس همگي بر ذهن و احساس و رفتار دانش آموزان تاثير مي گذارد. از اين رو اگر در رنگ آميزي کلاس ها از رنگ هايي چون آبي روشن، سبز ملايم، زرد بسيار ملايم و صورتي يا به عبارتي ديگر رنگ هاي زنده و آرامش بخش استفاده شود بي شک تاثيرات مثبتي به همراه خواهد داشت. اقداماتي از قبيل: تعويض ميز فلزي معلم با ميز چوبي، استفاده از پوسترهاي رنگي و تعويض نيمکت هاي دانش آموزان همگي راه هاي بسيار مناسبي براي کاهش حالت هاي افسردگي، اضطراب، دلزدگي و نظاير آنها در دانش آموزان هستند.
: