پتینه

پتینه


پتينه يا پتينا)patina در اصطلاح اصلی به معنی کهنه و کهنه کاری میباشد ولی در ایران به نقوشي گفته ميشود که بروی سطوح سقف و ديوار و ابزار اجرا میشود توسط انواع رنگهای روغن و اکريليک و نوع دیگری از پتينه نيز توسط خمیرهای رنگی اجرا میشود که در ایران به اشتباه به نام پتينه برجسته معروف شده که در اصل این نوع پتينه ها به نام پلاستر ميباشند که هم ميتواند برجسته باشد و هم ميتواند سطح صافی از نقش باشد