میزان درآمد نقاش ساختمان


 

میزان درآمد نقاش ساختمان

نقاشی ساختمان- مسیر ایرانینقاش ساختمانی که در شرکتی استخدام شده اند، با توجه به کیفیت کار و نوع قرارداد خود با شرکت، حقوق دریافت می کند. درآمد نقاش ساختمانی که به صورت مستقل کار می کند، با توجه به تعداد سفارش کاری که در ماه یا سال می گیرد متفاوت است. اگر نقاش ساختمانی کار با کیفیت و تمیز برای مشتری انجام و به موقع آن را تحویل دهد، مطمئنا سفارش کار زیادی در سال خواهد داشت و به قولی بیکار نخواهد ماند. به دنبال آن درآمد خوبی نیز بدست می آورد.
 
درآمد این شغل در برخی از کشورهای جهان عبارتند از :

آمریکا - متوسط درآمد سالانه این شغل 34.280 دلار (برای همه مشاغل 33.840 دلار) در سال 2010 و مطابق با آخرین آمارها در سال 2013، 35,200 دلار بوده است.

انگلستان - متوسط درآمد سالانه این شغل برای افراد تازه کار بین 20.500  تا 25.000 دلار، برای نقاشان متخصص و با تجربه بین 26.000 تا 33.000 دلار و برای نقاشان ارشد و ناظر تا 35.000 دلار می باشد.