مزایای رنگ بلکا:


مزایای رنگ بلکا: 

نیازی به زیر سازی ندارد              

 
1.به راحتی نقص های سطح را میپوشاند
2.عایق حرارت و برودت بسیار خوبی است
3.بسیار سبک است
4.بدون بو و حساست و در تنوع های مختلف
5.قابل شستشو است با کمک شامپو فرش میتوان به راحتی شست
6.با زرین های مخصوص میشود ان را ضد اب کرد
7.عایق رطوبت است
8.ترک و اسیب نمیخورد
9.قابلیت ترمیم این رنگ نسبت به رنگ های دیگر راحت است