رنگ اکرلیک بدون بو

 

 09125757086 

02144215849 

02188585198 

بامدیریت خانی

 رنگهای روغنی از ترکیب مواد شیمیایی به دست می ایندومیتواندبرای کسانی که

 بیماریهای قلبی .آسم.ریه.حساسیت پوستی.وآلرژی داشته باشند  مظر باشد

علاوه بر موردهای نامبرده اجرای رنگ روغنی  زمان بر بوده و موجب سلب آسایش همسایگان میشود

امروزه با وجود رنگ های اکرلیک بی بو متوان این مشکلات را حل کرد با همان کیفیت رنگ روغنی سریع تر

وسازگاز بامحیط زیست قابل استفاده درداخل وخارج ساختمان .

Acrylic paint