رنگ حلال آب اکرولیک درتهران

 


رنگهای حلال آب اکریلیک (واتر بیس) پوشش های واتربیس یا رنگ های حلال آب اکرولیک  چند سالی است که وارد بازار رنگهای ساختمانی شده اندودر نقاشی ساختمان مورد استفاده قرارگرفته است. سرعت اجرای بالا و بدون بو بودن و خشک شدن سریع باعث استقبال از این نوع رنگ در نقاشی ساختمان شده است.  مخصوصا برای محیط های بسته و آپارتمانی و نیز در مواردی که کارفرما مجبور به سکونت در منزل در زمان رنگ آمیزی (به همراه خانواده وعلی الخصوص اطفال)هستند این نوع رنگ می تواند بهترین گزینه نقاشی ساختمان باشد و سرعت بالای اجرا و تولید نکردن گازهای فرار و خطرناک برای سلامت افراد ایده آل است .نظر به آلودگی محیط زیست از طریق رنگ های روغنی و پوشش های حلال تینر این نوع رنگ جای خود را در بازارهای اروپا و آمریکا باز کرده اند و حتی در برخی از کشورها تولید رنگ های حلال تینر فوری و تینر روغنی با محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی همراه شده است. در ایران رنگ های حلال آب بیشتر با نام اکرولیک و کاپارول شناخته شده هستند.

 

khani-house-painting-projects-2090-hero

house-painting-photo-gallery-800