رنگ کاری ساختمان

رنگ کاری ساختمان

به جرات می توان گفت که رنگ کاری ساختمان و یا تیم هدایت کننده ( رنگ کار ساختمان )آن می بایست از روانشناسی  رنگ نیز تا حدودی اطلاع داشته باشند تا بتوانند در زمان اجرای نقاشی ساختمان به مشتری مشاوره کافی جهت انتخاب رنگ بدهند
 ایجاد کنتراست  با انتخاب رنگهای خاص در لوازم جانبی منزل و رو کش ها و رو مبلی ها باعث رو ح بخشی به فضا می شود
برای آنکه بتوانیم ارتباطی درست میان طبیعت خود با رنگ دکوراسیون و رنگ کاری داخل ساختمان برقرار سازیم ، باید بیاموزیم  که ترس از متفاوت بودن با سایرین را از خود برانیم. با بذل توجه بیشتر به قدرت رنگ ها در خانه های خود ممکن است از آنچه به واسطه این کار نمایان می شود به شکلی خوشایند یا نا خوشایند غرق در حیرت شویم.یک رنگ کار ساختمان که خود دراین زمینه آگاهی دارد و یا با  تیم طراحی و دکوراسیون همکاری می کند که اورا در این زمینه مشاوره می دهند رسیدن به یک ترکیب رنگ مناسب را در نقاشی ساختمان میسر می سازد و نتیجه آن حالتی از اطمینان و آرامش رادر مشتری ایجاد می کند
کار موثر با رنگ بیش از همه به تحریک حس خلاقیت نیازمند است . به دست آوردن یک ترکیب رنگ مناسب که درست با منظور و هدف فرد ، منطبق باشد خود به نوعی آفرینش محسوب می شود .که می تواند توسط یک رنگ کار ساختمان و گروه پشتیبان فنی و طراحی او از طرف یک شرکت حاصل شود. از آنجا که خود شخص رنگ کار ساختمان در اکثر مواقع علم طراحی رنگها و آگاهی از تاثیرات آن را ندارد لذا پشتیبانی فنی و طراحی از طرف یک گروه فنی برای گرفتن نتیجه مطلوب لازم می باشد.

 

khani-house-painting-projects-2070-hero

house-painting-photo-gallery-500