رنگ اکریلیک پایه اب  

 

رنگ اکریلیک پایه اب جایگزین خوب رنگهای شیمیایی تینری .رنگی بدون بو.بافدرت خشکایی بالا.سریع واسان.بارنگهای مختلف.  

این رنگ راجاهایی که کسانی حساسیت به بوی شیمیایی دارند استفاده میشه وجاهایی کهمثلا ادارجات هست دفترهست درروزهای تعطیلی باید کارکرد.در دوروز تعطیلی پنچشنبه وجمعه میشه کارکرد باتوجه به حلال اب بودنش وخشکایی بالا درروزقادر به چند دست رنگ زدن روی هم هست وبدون بومیباشد. 

 

09125757086 خانی  

 

khani-painting-7