نقاش حرفه ای درغرب وشرق وجنوب وشمال ومرکزتهران  

 

نقاشی خانه خودرابه گروه نقاشی ساختمان خانی بسپارید. 

نقاشی زیبایی  خانه شماست. 

هدف ماجلب رضایت شماست.

تبلیغ ما کارماست.

عضواتحادیه نقاشان کشور.

دارای کارت عضویت ازسازمان فنی حرفه ای کشور.

نقاشی باکادری مجرب.  

 

بامدیریت خانی:  

 

شماره تماس:09125757086   

 

02144215849   

 

02188585198   

 

khani-houspainting 10