بهترین رنگ های نقاشی ساختمان کدامند؟

رنگهایی که علامت استاندارد دارند دارای کیفیت خوبی هستند.

بهترین رنگهای ساختمانی پلاستیک عبارتند از:

پارس بهار، باراد، سحر، هادی و در رنگهای روغن برندهایی مثل هادی، سحر، هاویلوکس، ارژنگ و ایران و در رنگهایی نظیر رنگهای بی بو، برندهایی مثل کاپارول، باراد ، پیکوکار و مارولیت.