رنگ صورتی در رنگکاری خانه

رنگ صورتی مطمئن‌ ترین و مناسب‌ترین رنگی است که می‌تواند با انرژی خود، احساسات مربوط به مهربانی، صراحت، عشق، اعتماد و ایمان را تقویت می‌کند. 

به طور خلاصه رنگ‌ صورتی در رفع کدورت، ناراحتی‌های عصبی، خشم، آرامش بسیار مفید بوده و حالت موثری دارد. 

این رنگ می‌تواند برای اتاق دختر شما مناسب باشد، چرا که علاقه دختران به این رنگ بسیار است. 

khani-houspainting 1