رنگ آبی در رنگکاری ساختمان 

رنگ آبی حالت خنک‌ کنندگی سیستم انرژی را دارد و به طور کلی رنگی است که حالت آرام‌ بخشی و استراحت‌ دهندگی را دارد. 

این رنگ در انتظام بخشی سیستم تنفسی نیز مفید واقع می‌شود. 

از طرفی رنگ آبی باعث می‌شود که فشار خون بالا کاهش یابد و در رفع ناراحتی‌ها و بیماری‌های گلو و حنجره نیز مفید واقع می‌ شود.
استفاده از رنگ آبی در کنار رنگ‌های گرم باعث می‌شود که احساسات هنری و فکری فرد افزایش یابد و منبع مربوط به آن به طرز بسیار وسیعی به حرکت در آید. 

معمولا در ایران این رنگ را برای اتاق‌ خواب به کار می‌برند که استفاده به جا و منطقی است. 

برای انجام نقاشی خانه خود با نقاشی ساختمان خانی تماس حاصل نمایید.

شماره تماس:09125757086

house-painting-photo-gallery-200