رنگ سقف پذیرایی

در رنگ آمیزی پذیرایی باید توجه داشته باشید که رنگ ها معمولا در فضاهای وسیع، غلیظ تر به نظر می رسند. بهتر است برای رنگ سقف پذیرایی رنگ روشن تری در مقایسه با سایر بخش ها مثل دیوار انتخاب کنید، این کار به شما این امکان را می دهد که تمام ساعات شبانه روز و یا در نبود منبع نوری مناسب فضای خود را روشن ترجلوه دهید. رنگ های رایج برای سقف ها، عبارتند از سفید، سفید مایل به خاکستری یا زرد. 

بامدیریت خانی

شماره تماس"09125757086

khani-houspainting 2