فیلم تبلیغاتی و تیزر نقاشی ساختمان مجتمع مسکونی در اندیشه

از نمونه کارهای رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان ما ، مجتمع مسکونی البرز اندیشه می باشد.

نقاشی ساختمان خانی با اکیپ مجرب تمام خدمات نقاشی، رنگ آمیزی، کناف کاری، کاغذ دیواری این مجتمع مسکونی را انجام داده است.

 

 

 

 khani-houspainting 3