• 1
  • 2
  • 3
  • 4


مراحل ساخت بلکا
 برای ساختن خمیر بلکا نسبت به بلکای خشک ۴۰ درصد آن آب ولرم در یک ظرف ریخته و به مدت ۵تا۱۰ دقیقه به آن زمان می دهیم و سپس آن را با دست هم میزنیم فقط توجه داشته باشید در این مرحله باید از ماسک ضد گرد غبار و دستکش ضد آب و حدل امکان از عینک استفاده کنید به دلیل اینکه در زمان هم زدن بلـکا گرد غباری از پودر بلـکا به وجود می آید که سمی و دارای چسب و مواد شیمیای است سعی کنید که این نکات را رعایت کنید و مواد بلکـا را در فظای باز هم بزنید پس از ۱۰تا۱۵ دقیقه هم زدن خمیر شما آماده است توجه کنید که در داخل خمیر مواد خشک وجود نداشته باشد و تمای خمیر یک دست باشد.بلکابعد از آماده شدن خمیر می توانید با لوازم مخصوص بلکا و ماله مخوص آن را بر روی سطح مورد نظر اجرا کنید. 

 

khani-painting-us-header-hero
نقاشی ساختمان      نقاشی سان      ختمان تهران      نقاشی ساختمان درغرب تهران      نقاشی درغرب تهران      نقاشی ساختمان درغرب تهران      نقاشی ساختمان درغرب استان تهران